Het welbevinden is belangrijk voor iedereen. Als cancer-survivor staat je leven op zijn kop en als de behandeling is afgelopen en je verder kunt met je leven komt het welbevinden om de hoek kijken. Alleen het woord al. Welbevinden, wat betekent dat eigenlijk?

“Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Welbevinden gaat dus over lekker in je vel zitten, maar ook over lichamelijk gezond zijn en tevreden zijn met je leven. Een goed of slecht welbevinden kan van invloed zijn op het dagelijks leven.” (bron)

Het stimuleren van het welbevinden draagt bij aan meer veerkracht. Hierdoor zijn stressfactoren en ingrijpende gebeurtenissen in het leven beter te behappen. Het maakt je sterk en laat je stralen.

Het emotionele welbevinden.

Emotioneel welbevinden omvat drie aspecten: de aanwezigheid van positieve gevoelens, de afwezigheid van negatieve gevoelens en de tevredenheid met het eigen leven (Diener, 1984; Keyes, 2002). Het zegt wat over de manier waarop je omgaat met je emoties en het soort emoties dat je hebt. Ben je emotioneel in balans dan draagt dat bij aan je welbevinden. Het heeft namelijk een gunstig effect op het herstel en overleven van mensen met lichamelijke aandoeningen.

Het psychologisch welbevinden

Psychologisch welbevinden berust op de eudaimonische traditie (Keyes, 1998) en bestaat uit zes dimensies (Ryff & Singer,1998):

  • Doelgerichtheid: gevoel van richting in het leven, zinvolheid.
  • Persoonlijke groei: gevoel van voortgaande ontwikkeling, groeiend.
  • Autonomie: zelfbepaling, weerstand sociale druk.
  • Omgevingsbeheersing: effectief gebruik mogelijkheden.
  • Zelfacceptatie: herkenning acceptatie (positief-negatief)
  • Positieve relaties met anderen: vertrouwensrelaties anderen, behoefte aan relaties verandert tijdens en na de behandeling.

Samenvattend betekent dit dat mensen een hoge mate aan psychologisch welbevinden hebben als zij de meeste aspecten van zichzelf accepteren, relaties met mensen hebben en hun kunnen vertrouwen, zich kunnen ontwikkelen tot betere mensen, een doel in hun leven zien, invloed hebben op hun omgeving en een bepaalde mate aan zelf-determinatie hebben (Keyes, 2002). Psychologisch welbevinden bevat dimensies die meer persoonlijk en privé zijn.

Sociaal welbevinden

Sociaal welbevinden gaat over het optimaal functioneren in de maatschappij, wat verwijst naar de zelfontplooiing in de maatschappij. Sociaal gezonde mensen zien zich als een onderdeel van de maatschappij, interesseren zich en voelen zich zeker in hun omgeving. Het zegt ook wat over in hoeverre mensen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Hoe beter je welbevinden hoe meer je kan shinen. Doe er je voordeel mee.