“Hoi Marloes, ik vroeg me af wanneer je weer komt werken. Je bent nu al even klaar met de behandeling en wellicht is het weer tijd om te beginnen.” 

Marloes haar dag is kapot. Lekker hoor dat haar baas de druk even opvoert bij haar met deze vraag. En waar blijft de persoonlijke aandacht voor haar? Wellicht gewoon eerst vragen hoe ze het ervaart nu ze klaar is met de behandelingen. Wat er goed en minder goed gaat. Hoe ze tegen het werk aankijkt.  

Reïntegreren na kanker

Als cancer-survivor terugkeren in je baan kost veel uitdaging en kracht. De juiste werkgever draagt bij aan het verbeteren van het terugkeren van mensen in hun baan. 1 op de 20 mensen is een cancer-survivor, steeds meer werkgevers krijgen te maken met deze reïntegratie.  

Speciaal voor jou als vrouwelijke cancer-survivor schrijf ik dit artikel zodat je er wat mee kan doen richting je werkgever. Ook mag je dit artikel natuurlijk geven aan je werkgever. Als je werkgever er open voor staat biedt dat alleen maar kansen. 

Lastig

Voor een werkgever is het lastig als mensen reïntegreren. Kenmerken van het werk kunnen lastig zijn, zoals een hoge werkdruk, zwaar werk of een hoog werktempo. Maar ook het open zijn tegen werknemers met kanker wordt vaak als lastig ervaren. Gelukkig kun je ze daar wel een handje bij helpen. Voor een leidinggevende kan het lastig zijn omdat er weinig kennis is over het wel en wee van een cancer-survivor en men bang is voor langdurig verzuim. Collega’s kunnen het lastig vinden om begrip en sociale steun te tonen. En veel (bedrijfs)artsen zijn te laat betrokken bij het proces, kunnen onvoldoende afstemmen en hebben ook niet altijd alle kennis in huis.  

Na kanker reïntegreren cancer survivor shit or shine

Wat kan een werkgever doen?

Toch kan een werkgever enorm bijdragen aan de terugkeer van hun medewerker in het bedrijf. Zo kan het mensen als Marloes een programma aanbieden waarbij aandacht is voor de combinatie van werk, psycho-educatie en het verbeteren van het lichamelijk functioneren). Ook kun je denken aan beweegprogramma’s voor cancer-survivors van borstkanker. Dit levert een snellere terugkeer op naar het werk en een toename van aantal uren werk per week. 

Daarnaast kan er goed gekeken worden naar de werktijden en de werktaken. Flexibiliteit in de werktijden kan al een enorme uitkomst bieden. De reistijden tellen bij je werkuren tijdens de re-integratie. Werktaken zonder druk zijn ook erg prettig. Het is belangrijk dat je taken verricht uit je eigen baan die je ook deed voordat je kanker kreeg. Dat is vertrouwd en fijn voor je hersenen. Kan je je werktaken helemaal niet meer uitvoeren, bespreek dan met je baas wat wel de mogelijkheden zijn waar ook jij je prettig bij voelt.  

“Kanker op je CV helpt echt niet mee.”

Voor cancer-survivors speelt de angst voor het verlies van een baan ook vaak een grote rol. Door hierover te praten met je werkgever, maar ook dat je baanzekerheid en een perspectief geboden krijgt, geeft dat veel rust en draagt dat bij aan een goed herstel op je werk.  

En niet alleen is het voor cancer-survivors van belang om goed te communiceren, datzelfde geldt voor de werkgever. Wie moet wat weten? Bied persoonlijke ondersteuning en voorkom misstanden. 

Iedere cancer-survivor is anders en het reïntegreren op je werk blijft maatwerk. Door openheid en communicatie kun je al veel bereiken. Laatst zei iemand heel terecht: “Kanker op je CV helpt echt niet mee.” Helemaal waar, maar door er zelf voor te gaan kun je er het maximale uithalen. Praat en Let’s shine. 

 

Liefs Elsbeth