Je hebt een baan en krijgt kanker. Een tijd ben je al dan niet uit de running. Als cancer-survivor ga je werken aan een terugkeer naar je baan om ervoor te zorgen dat je daar weer mee kan draaien. 

Werk blijkt een belangrijk anker in het dagelijks leven voor cancer-survivors. Het draagt bij aan een betere gezondheid, het is goed voor je medische en functionele herstel en het biedt financiële zekerheid. Daarnaast is werk belangrijk voor het sociale aspect, alhoewel dat in COVID-19 tijden wellicht wat anders is.  

Verzuimduur door kanker

De verzuimduur door kanker ligt gemiddeld op een jaar. Een jaar lang ben je eruit om de kanker uit je lijf te krijgen en je weer op te lappen. Vaak zie je dat zowel de werkgever als de werknemer hier nerveus van worden. En ook zie je vaak dat cancer-survivors deeltijd gaan werken of gaan stoppen met hun baan.  

Binnen het Nationale Actieplan Kanker en Leven is één van de doelstellingen de kansen te vergroten om je werk te kunnen behouden tijdens en na de behandeling. Of om na de behandeling van kanker kansen te krijgen om een baan te vinden.  

De reden waarom veel mensen stoppen met hun baan, minder gaan werken of een andere baan gaan zoeken heeft te maken met de klachten die ze nog ervaren. Door goed met die klachten om te gaan ben je beter in staat om goed te reïntegreren op je werk.  

Openheid op je werk

Vind je het als cancer-survivor lastig om open te zijn op je werk over wat je wel en niet kan? Dan wordt het voor je baas en collega’s moeilijk om je te snappen. Ook krijgen ze dan geen inzicht in wat je wel en niet kan. Door te leren open te zijn ga je je begrepen voelen en kan je het werk beter op je eigen kunnen afstemmen. Open zijn is wellicht niet makkelijk als je dat voorheen ook niet was. Je wilt vooral niet zielig en zeurderig overkomen. Door toch te vertellen hoe het gaat en hoe je je voelt gaat je dat meer opleveren en kun je in je kracht komen te staan. Wat is het namelijk fijn als je je wel begrepen voelt. En het is echt niet erg als ze op het werk rekening met jou moeten houden. Het levert iedereen uiteindelijk meer op. 

Werk als anker na kanker Shit or Shine cancer survivor

Rekening houden met lichamelijke klachten  

Lichamelijke klachten worden ook als lastig ervaren tijdens het werk. Zoals haarverlies, gebrek aan energie en pijn. Je werkdag begint al bij het vertrek naar je werk en eindigt pas bij thuiskomst. Door met die tijd rekening te houden en de uren die je op het werk bent langzaam uit te bouwen kun je positieve aandacht geven aan je energie en je pijn. Voor iedereen is het belangrijk om na 30 minuten even te bewegen om daarna weer verder te gaan. Voor jou is dat wellicht nog belangrijker. Vooral als je een zittend beroep hebt. Heb je een beroep met veel sociale contacten, bijvoorbeeld als je in een winkel werkt, dan is het ook goed om rustmomenten in te bouwen waarin je geen tot weinig prikkels krijgt van je omgeving. Bespreek met je collega’s waar je last van hebt en hoe je denkt dat op te kunnen lossen. Ze denken graag met je mee. En breng er wel een beetje humor in, dat houdt het luchtig en leuk voor iedereen. Zo merk ik aan Caat dat ze nu weer een dikke haarbos heeft, maar tot die tijd wisselde van pruik naar hoofdband naar petje of hoedje. Afgestemd op haar kleding, haar humeur en haar doel van de activiteit. En met humor sprak ze hier altijd over. Fijn voor haar en voor mij. 

Concentratie- en geheugenproblemen 

Concentratie- en geheugenproblemen zijn veel gehoorde klachten bij reïntegratie. En wat is het toch balen dat je je werk niet kan zoals voorheen. Maar door de juiste aanpak bij reïntegratie werk je aan je eigen concentratie en geheugen. Bijvoorbeeld door in het begin te kiezen voor taken waar geen tijdsdruk op ligt en waarbij anderen niet afhankelijk zijn van jou. Of door een onderdeel uit je werk tot jouw taak te maken, waar jij als enige aan werkt. Ook kan je rekening houden met de ruimte waarin je zit. Lekker weinig prikkels, ramen open, eventueel een blauwe bril voor achter de beeldschermen, etc. Na 20 minuten zitten gaan alle hersenen minder activiteit vertonen. En waarschijnlijk voel jij dat meer dan een ander. Heb je geen concentratie na 20 minuten, schiet dan niet in de stress maar maak even een ommetje door een kopje thee te halen, post weg te brengen of even naar buiten te gaan. Binnen 5 minuten zit je weer op je plek en ga je weer lekker verder. Maak er geen probleem van voor jezelf dat je concentratie en geheugen nog niet zijn als voorheen. Stress maakt het juist erger. En ook over dit onderwerp mag je gerust praten met je collega’s. Geen smoesjes, het is zoals het is. En ja zal zien dat het stapje voor stapje beter gaat. 

Werk als anker

Ook ervaren sommige cancer-survivors dat ze weinig waarde hechten aan hun werk. Het werk wat ze deden is soms niet meer interessant. Zo vertelde Denise Dechamps bijvoorbeeld dat haar werk vermoeiend was voor haar. Maar als ze aan het lezen en luisteren was naar onderwerpen over lichaamstaal dan vergat ze de tijd en kon ze uren doorgaan. Oké, daarna was het dan ook wel klaar. Maar op die manier merkte dat hier haar passie lag, waardoor ze van werk is veranderd. Natuurlijk zijn er meer mensen die hun ervaringen als cancer-survivor willen inzetten voor anderen en daardoor coach worden of iets anders gaan betekenen voor gelijkgestemden. En dat is natuurlijk geweldig. Waar het om gaat is dat wat je doet je ook interesseert. Kom je terug in je baan en merk je dat het je niet meer raakt, dan kun je daar iets mee doen. Ga op zoek naar waar jouw passie dan wel ligt en ga onderzoeken of je daar iets mee kan. Een mooie uitdaging.   

Als cancer-survivor kan werk een heel positief en belangrijk anker voor je zijn. Zet het niet zomaar opzij, maar gebruik het om in je kracht te komen.  

 

Liefs Elsbeth