fbpx

Contact

Shit or Shine is een product van 2Power. Deze disclaimer betreft de website waarmee we bedoelen: Shit or Shine en al haar sub websites. Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De informatie is zorgvuldig samengesteld naar beste weten. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Deze site is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Shit or Shine raadt je altijd aan een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen als je gezondheidsklachten hebt of als je vragen hebt over (het terugkomen van) je kanker. De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van jouw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met je huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd je eigen verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in jouw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. De auteurs en redacteuren van Shit or Shine, de leden van de SOS-CoachClub en de Sparkle Club kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen gegeven op deze website.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waarbij onder meer inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Regels Sparkle Club

 1. Geen discriminatie (racisme, antisemitisme, of op basis van geaardheid) en andere haatdragende uitingen en/of bedreigingen.
 2. Ga ervan uit dat de inhoud niet wetenschappelijk (onderbouwd) is. Ga je adviezen of tips voor jezelf gebruiken schakel dan, indien nodig, je arts of een andere deskundige in voor akkoord. Shit or Shine is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor medisch falen door de inhoud van de Sparkle-Club en Shit or Shine.
 3. Geen reclame of reclamelinks. Daarmee bedoelen we ook herhaalde (commerciële) postings of sluikreclame.
 4. Linken naar illegale zaken is uiteraard verboden.
 5. Schuttingtaal, seksueel getinte opmerkingen en andere onzin hoeven we niet op het forum.
 6. Posten met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, oftewel ‘trollen’ wordt niet geaccepteerd en hetzelfde geld voor flamen (iemand uit de tent proberen te lokken).
 7. Actief leden werven voor andere fora is niet toegestaan.
 8. Informatie over anderen posten is niet toegestaan en ook spreek je nooit namens “anderen”
 9. Het bedreiging van forumleden is absoluut verboden.
 10. Gebruik het forum niet om gevechten met instanties of bedrijven uit te vechten, daar zijn wij niet voor.
 11. We bewaren je IP en mailadres. Het registreren met meerdere gebruikersnamen door 1 en dezelfde persoon is niet toegestaan
 12. Indien nodig verlenen we onze medewerking bij een justitieel onderzoek.
 13. Vind je het forum niet boeiend, leuk, niet druk, saai, onprofessioneel, whatever… blijf lekker weg en ga vooral niet posten. Het forum is namelijk alleen voor mensen die het wel fijn en leuk vinden om lotgenotencontact te hebben via de Sparkle-Club.
 14. Iedereen van 18 jaar en ouder kan lid worden van het de Sparkle-Club van Shit or Shine.

Bij het overtreden van een van de bovenstaande regels, of bij wangedrag dat we nog niet beschreven hebben, worden de volgende sancties gehanteerd

 • 1e overtreding : ban van 24 uur
 • 2e overtreding : ban van 2x 24 uur
 • 3e overtreding : ban van 3 x 24 uur
 • 4e overtreding : ban van 4 x 24 uur
 • 5e overtreding : ban van 5 x 24 uur
 • 6e overtreding : permanente ban`

De sanctie verjaart na 6 maanden. ( dus heb je een keer een ban en dan 6 maanden niet, dan begin je met een schone lei)

Een ban kan zonder waarschuwing vooraf worden opgelegd

Let op: het openbaar bediscussiëren van een sanctie wordt gevolgd door een ban!

Bij het overtreden van bovenstaande regels loop je risico op een ban van deze site.

Disclaimer Sparkle Club

In de Sparkle-Club deel je ervaringen met elkaar. Dit betekent dat de inhoud niet wetenschappelijk onderbouwd is en dat het nooit mag leiden tot veranderingen in je medische behandelingen of keuzes van je artsen. Stop dus nooit zomaar met medicatie, therapieën, etc. zonder vooraf afstemming met je arts. Ga ook nooit zomaar wat slikken aan supplementen want er kunnen restricties aan het gebruik zitten. Raadpleeg hiervoor een deskundige op dat gebied.